Údržba

Provádění údržby MERO Germany GmbH je realizováno tak, aby splňovalo požadavek udržování veškerých provozních zařízení na takové technické úrovni, která zaručuje bezpečnost, spolehlivost a uspokojení nároků zákazníka.

K docílení tohoto požadavku je třeba pečlivě vybraný personál, splňující podmínky kladené na jeho způsobilost a odbornou kvalifikaci.

Podstatná část činností v údržbě vyplývá z dodržování požadavků určených povolovacími výměry a z požadavků ze strany úřadů a odborných znalců. Tyto požadavky a činnosti jsou evidovány v Kontrolním schématu za pomoci EDV. Kontrolní schéma zaznamenává, sleduje a dokumentuje provádění výše uvedených požadavků.

Procesy probíhající v údržbě jsou přehledně popsány v Integrovaném Manažerském Systému (IMS). Potřebné pokyny a opatření jsou uloženy ve formě elektronických dokumentů  a jsou pro každého pracovníka kdykoliv dostupné.