Dálkovod IKL (Trasa)

Data

Celková délka: 344 km (z toho délka v Bavorsku 179 km)
Kapacita: 10 milionů t / rok
Provozní tlaky: 5 barů (v nejvyšším místě) až do 65 barů (v čerpací stanici ve Vohburgu)

Potrubí

Průměr: DN 700 (28 palců)
Tloušťka stěn: 8,8 mm - 12,5 mm
Materiál: Ocel StE 480.7.TM (DIN 17172)
Izolace: PE-izolace, tloušťka 3 mm