Politika bezpečnosti IT

Z pohledu českého státu je MERO kritickou infrastrukturou. V Německu je jako podnik zvláštního veřejného zájmu povinen chránit své IT systémy podle německého BSI-zákona (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Pro společnost MERO Germany GmbH je proto bezpečnost informací a zařízení samozřejmou součástí jejích obchodních aktivit. Jsou integrovány do procesů společnosti. K zajištění tohoto cíle byl zaveden systém řízení bezpečnosti informací v souladu s normou DIN ISO/IEC 27 001.

Na požádání vám rádi poskytneme zásady bezpečnosti informací společnosti MERO.