Tankoviště ropy ve Vohburgu

Skladovací kapacita:    200.000 m³

Skladovací nádrže:    3 nádrže o objemu 40.000 m³, 1 nádrž o objemu 80.000 m³

Skladovací nádrže s dvojitým pláštěm s dvojitým dnem s indikací vakua.

Skladovací nádrže jsou vybaveny hlásiči požáru, automatickým hasícím zařízením a zařízením pro chlazení vody na venkovních plochách.

Za likvidaci požáru je zodpovědný závodní hasičský sbor sousední rafinerie BAYERNOIL, který je plně integrován ve vnitropodnikovém plánu pro odvrácení nebezpečí a v alarmovém plánu.