Čerpání / Provoz

MERO Germany GmbH je přepravce, který přepravuje ropu jako majetek v cizím vlastnictví.

Přeprava ropných batchí se řídí složitými smluvními pravidly disponentů (scheduler) skupiny MERO. Jejich správa a dlouhodobé plány vznikají v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými společnostmi a provozovateli příslušných zařízení.

Podle zadání schedulera MERO Germany GmbH provede velín přejímku ropy z dálkovodu TAL, její meziskladování na tankovišti ve Vohburgu, její dopravu dálkovodním potrubím IKL a vyskladnění na tankovišti MERO ČR, a.s. Kralupy v Nelahozevsi.

Disponent sleduje průběh jednotlivých ropných batchí na jejich cestě ropovodem a všemi jeho zařízeními, která jsou nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně řízena a sledována z velína. Bezpečnost provozu zařízení, dodržování nařízení a podmínek určených povolovacími výměry a požadavky ze zákona jsou přitom nejdůležitějšími pravidly.

Dodržování požadavků a podmínek určených povolovacími výměry, požadavky ze strany úřadů a odborných znalců je nedílnou součástí tzv. Kontrolního schématu, které je zpracováváno za pomoci EDV. Kontrolní schéma zachycuje, sleduje a dokumentuje provádění výše uvedených požadavků.

Procesy probíhající v provozu jsou přehledně popsány v Integrovaném Manažerském Systému (IMS). Potřebné pokyny a opatření jsou uloženy ve formě elektronických dokumentů a jsou pro každého pracovníka kdykoliv dostupné.