Manažerské systémy / Certifikáty

Každodenní práce ve firmě by měla být prováděna bezpečně, ekologicky, zdravě a s ohledem na kvalitu.

Společnost MERO Germany GmbH proto zavedla a udržuje procesně orientované systémy řízení:

  • certifikovaný Manažerský systém kvality, podle normy DIN EN ISO 9001
  • certifikovaný Manažerský systém ochrany prostředí podle normy DIN EN ISO 14001
  • certifikovaný Manažerský systém energie, podle normy DIN EN ISO 50001
  • certifikovaný Manažerský systém bezpečnosti informací, podle normy DIN ISO/IEC 27001
  • certifikovaný Manažerský systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy DIN ISO 45001.
  • Pipeline integrity management system (PIMS) podle Nařízení o potrubí (RohrfernleitungsV)

Rovněž se zavádí Rizikový manažerský systém podle předpisů KonTraG.