Historie společnosti

Až do roku 1989 pokrývalo tehdejší Československo veškerou potřebu ropy ze Sovětského svazu ropovodem Družba. V zájmu dosažení nezávislosti v zásobování ropou a přiblížení se ve vývoji západní Evropě, potřebovalo české hospodářství získat napojení na ropovodní systémy západní Evropy.

Mezi uvažovanými možnostmi se napojení na Deutsche Transalpine Oelleitung (TAL) ukázalo jako nejvýhodnější alternativa. Koncem roku 1992 byla pověřena firma ILF - poradenská inženýrská firma v Mnichově vypracováním celkového projektu dálkovodu pro společnost MERO.

Duben 1991

 Založení firmy pod názvem Chemopetrol Pipeline GmbH v Mnichově

1993

 

Podání žádostí o udělení povolení ke stavbě a provozování dálkovodu a tankoviště MERO ve Vohburgu a.d.Donau

Konec roku 1994

 Udělení Povolení na základě Zákona o vodním hospodářství (WHG) a udělení Povolení na základě Živnostenského práva (podle VbF) na zřízení a provoz dálkovodu MERO a zahájení stavby

1994 bis 1995

 Udělení částečného povolení pro Zřízení a provozování tankoviště MERO ve Vohburgu na základě Spolkového zákona o ochraně proti imisím

Březen 1996

 Po skončení tříměsíčního zkušebního provozu, slavnostní zahájení trvalého provozu

Prosinec 1996  

 

Přeložení sídla firmy do Vohburgu a.d. Donau, přejmenování firmy na MERO Pipeline GmbH

Únor 2001

 

10 milionů m3 přepravené ropy bez nehod a beze škod

Prosinec 2006

 

25,5 milionů m3 přepravené ropy bez nehod a beze škod

2009

 

Přejmenování firmy na MERO Germany AG

2018

 

Přejmenování firmy na MERO Germany GmbH