Energetická politika

MERO ČR, a.s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou je jediným přepravcem ropy v České republice. Tato společnost je provozovatelem ropovodu Družba, Mezinárodního ropovodu (MERO) a českého centrálního skladu ropy v Nelahozevsi.

Pro společnost MERO ČR, a.s. a její dceřinou společnost MERO Germany GmbH se sídlem ve Vohburgu a.d. Donau je energetická účinnost přirozenou součástí jejich podnikatelských aktivit. Pro zdůraznění tohoto cíle byl zaveden systém energetického managementu podle normy DIN EN ISO 50 001.

 

Za energetickou účinnost odpovídá vedení společnosti, které může pověřit odpovědné manažery plněním úkolů v oblasti energetické politiky.

V souvislosti s energetickou účinností uplatňuje společnost MERO Germany GmbH normu DIN EN ISO 50 001 pro používání energetické náročnosti. Společnost bude zlepšovat energetickou výkonnost společnosti v rámci systému energetického managementu s ohledem na bezpečnost práce, ochranu zdraví zaměstnanců a ekonomickou efektivnost provozních procesů. Velký význam se přikládá také bezpečnosti zařízení.

MERO Germany GmbH se zavazuje,

  • přiměřeně zlepšit využívání energie a spotřebu energie v provozních procesech přepravy a v administrativní oblasti.
  • neustále zlepšovat výkonnost společnosti s ohledem na spotřebu energie.
  • považovat trvalé dodržování příslušných právních a jiných požadavků týkajících se energie za samozřejmý minimální standard, pokud jde o využívání energie, spotřebu a energetickou účinnost.
  • poskytovat zaměstnancům společnosti MERO Germany GmbH všechny potřebné informace pro systém energetického managementu.
  • pravidelně přezkoumávat a hodnotit svůj vlastní systém řízení. Za tímto účelem jsou stanoveny měřitelné individuální cíle, definovány kompetence a poskytnuty zdroje pro plnění strategických a operativních energetických cílů.
  • definovat rámec pro stanovení a sledování strategických a operativních cílů.
  • podporovat vzdělávání a motivaci všech zaměstnanců a obchodních partnerů, aby se ztotožnili se zásadami této energetické politiky a odvozenými cíli.
  • při nákupu zařízení, zboží a služeb, které mají vliv na energetickou výkonnost a spotřebu naší společnosti, klást velký důraz na energetickou účinnost.
  • zvažování možností energetické účinnosti při nové výstavbě, úpravách nebo renovaci zařízení a vybavení.
  • podporovat neustálé zlepšování systému řízení ve všech oblastech činnosti společnosti.