Impressum

Zodpovědnost za obsah webových stránek:

Název společnosti:

MERO Germany GmbH

Adresa:

MERO-Weg 1
D-85088 Vohburg a.d. Donau

Jednatel:

Václav Ouřada, Branislav Posuch

Telefon:

0 84 57 / 9 26 - 0

Telefax:

0 84 57 / 9 26 - 220

E-Mail:

post(at)mero-germany.de

Internet:

www.mero-germany.de

Obchodní rejstřík:

Amtsgericht Ingolstadt,
HRB-Nr. 8637

Daň z obratu - identifikační číslo podle
§ 27 a zákon o dani z obratu:

DE 152122768

Vyloučení odpovědnosti

MERO Germany GmbH nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Vylučuje se odpovědnost za jakoukoliv škodu, která může vzniknout z jejich používání. Jakékoli nároky vůči společnosti z titulu ručení, které se vztahují na škody materiální nebo duševní vzniklé využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, resp. využitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud se společnost prokazatelně nedopustila úmyslného nebo hrubě nedbalostního zavinění.

I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za externí webové stránky, na které přímo nebo nepřímo odkazujeme prostřednictvím odkazu. Regulační, trestní a občanskoprávní odpovědnost nese výhradně příslušný poskytovatel.