Jaká jsou opatření v případě nehody?

Předcházení škodám:

Přes rozsáhlá aktivní bezpečnostní opatření, které MERO Germany GmbH realizuje, je důležité, aby existovala pravidla pro případ, že by nastala nehoda. Tato pravidla jsou zakotvena v podobě okamžitých zásahů v Havarijním a Poplachovém plánu:
•    poplachové hlášení Podnikové požární ochraně firmy BAYERNOIL ve Vohburgu, popřípadě i dalším pracovníkům a subjektům havarijní ochrany
•    poplachové hlášení pro pracovníky firmy MERO Germany GmbH, konající pohotovostní službu
•    úkoly a opatření týkající se pracovníků MERO Germany GmbH konajících pohotovostní službu.

Uplatňování procesů vyplývající z pohotovostních plánů je předmětem pravidelných cvičení.