Motto

Přeprava ropných batchí se řídí složitými smluvními pravidly disponentů (scheduler) skupiny MERO. Jejich správa a dlouhodobé plány vznikají v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými společnostmi a provozovateli příslušných zařízení.


Naše zařízení

Na tomto místě bychom Vás chtěli seznámit s naším zařízením ve Vohburgu:
Můžete volit:

Tankoviště ropy ve Vohburgu
>> více
Čerpání / Provoz
>> více
Čerpací stanice ve Vohburgu
>> více


Údržba
>> více
Dálkovod IKL (Trasa)
>> více