Impressum

Zodpovědnost za obsah webových stránek:

Název společnosti:

MERO Germany GmbH

Adresa:

MERO-Weg 1
D-85088 Vohburg a.d. Donau

Ředitel:

Ing. Václav Ouřada

Telefon:

0 84 57 / 9 26 - 0

Telefax:

0 84 57 / 9 26 - 220

E-Mail:

Internet:

www.mero-germany.de

Obchodní rejstřík:

Amtsgericht Ingolstadt,
HRB-Nr. 8637

Daň z obratu - identifikační číslo podle § 27
a zákon o dani z obratu:

DE 152122768

Vyloučení odpovědnosti

Obsah těchto webových stránek byl zpracován společností MERO Germany GmbH. Vylučuje se odpovědnost za jakoukoliv škodu, která může vzniknout z jejich používání. Společnost nepřebírá jakoukoli zodpovědnost za aktuálnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací. Jakékoli nároky vůči společnosti z titulu ručení, které se vztahují na škody materiální nebo duševní vzniklé využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, resp. využitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud se společnost prokazatelně nedopustila úmyslného nebo hrubě nedbalostního zavinění.