Tankoviště ropy ve Vohburgu

Skladovací kapacita: 200.000 m³
Skladovací nádrže: 3 nádrže o objemu 40.000 m³
1 nádrž o objemu 80.000 m³
Skladovací nádrže s dvojitým pláštěm
s dvojitým dnem s indikací vakua
s požárními detektory a automatickým hasícím systémem


Pro likvidaci požáru je smluvně zajištěn závodní požární sbor v sousední rafinérii Bayernoil, který je plně integrován ve vnitropodnikovém plánu pro odvrácení nebezpečí a v alarmovém plánu.

Skladovací nádrže jsou vybaveny hlásiči požáru, automatickým hasícím zařízením a zařízením pro chlazení vody na venkovních plochách.

image