image

Manažerské systémy / Certifikáty

MERO Germany GmbH zavedlo Integrovaný Manažerský Systém (IMS).

IMS se skládá z následujících integrovaných manažerských systémů:

  • certifikovaný Manažerský systém kvality, podle normy DIN EN ISO 9001
  • certifikovaný Manažerský systém ochrany prostředí podle normy DIN EN ISO 14001
  • certifikovaný Manažerský systém energie, podle normy DIN EN ISO 50001
  • certifikovaný Manažerský systém bezpečnosti informací, podle normy DIN ISO/IEC 27001
  • manažerský systém bezpečnosti, podle Nařízení o poruchách (Störfallverordnung)
  • manažerský systém Ochrany zdraví a pracovních ochranných opatření
  • Pipeline integriy management system (PIMS) podle Nařízení o potrubí (RohrfernleitungsV)


Rovněž se zavádí Rizikový manažerský systém podle předpisů KonTraG.

"Integrovaný" znamená, že všechny části Manažerského systému jsou popsány v jediné příručce. Pokud možno všechny procesy a činnosti probíhající v podnikové sféře by měly být v IMS podchyceny. Všechny činnosti a procesy ve společnosti by měly být vykonávány z hlediska celkové bezpečnosti, ochrany prostředí a ochrany zdraví.