Jaká jsou opatření v případě nehody ?

Předcházení škodám:

Přesto, že existuje a je neustále zajištována aktivní bezpečnost, je nutno stanovit nezbytná opatření pro případ, kdyby došlo k nehodě. Tato opatření jsou popsána v Havarijním poplachovém plánu, který stanovuje postup v případě, že by došlo k úniku ropy:

  • poplachová zpráva příslušným subjektům havarijní ochrany
  • poplachová zpráva vlastnímu pohotovostnímu personálu MERO Germany GmbH a smluvně najatým  firmám
  • úkoly a opatření pohotovostních sil

Na podporu sil havarijní ochrany při plnění jejich úkolů zřídilo MERO Germany GmbH podél ropovodu, na všech tocích, které dálkovod kříží, celkem 97 norných stěn a vybavilo je příslušným materiálem. Dalšími prostředky ochrany vybavila společnost i příslušné požární sbory podél trasy ropovodu.

Připravenost a spolupráce všech zúčastněných pracovníků havarijní ochrany je sledována v rámci pravidelných poplachových cvičeních.