Jak bezpečné je tankoviště ?

Bezpečnost provozu:

V řídícím systému jsou za pomoci EDV průběžně zobrazována všechna provozní data jako jsou tlaky, teploty, sledování hladin v nádržích (tankoviště Vohburg a CTR Nelahozeves), sledování možného úniku ropy, apod.. Při překročení přípustných hodnot dochází k vizuelní či akustické signalizaci.

Z velínu je ropovod IKL sledován nepřetržitě celých dvacet čtyři hodin denně, což umožňuje rychlou registraci poruch a jejich případné odstraňování.

Povolovací výměry:

Zařízení ropovodu MERO Germany GmbH jsou provozována na základě Stavebního a provozního povolení a podle zákona o ochraně proti imisím. Povolovací výměr stanovuje vedle bezpečnostních opatření také rozsáhlé pravidelné sledování, kontroly a zkoušky prováděné TÜV.

Podrobná Bezpečnostní zpráva a její realizace, stejně tak management bezpečnosti jsou předpokladem pro obdržení, resp. prodloužení Provozního povolení pro tankoviště.

Závěr:

Stávající rozsáhlá bezpečnostní opatření odpovídají stavu současné techniky a zaručují, že provoz zařízení na tankovišti ve Vohburgu je na nejvyšší možné úrovni bezpečnosti.