Jak bezpečné je MERO ?

Bezpečnost v provozu:

Přeprava ropy ropovody je z hlediska ochrany životního prostředí tím nejšetrnějším, nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem, jak dopravovat v obrovských objemech tekuté látky jako je ropa.

MERO pracuje s více metodami s možností jejich vzájemné záměny, které slouží k určení přesného místa případného úniku ropy a které aktivují v řídícím systému některé další, i pravidelně se opakující činnosti (porovnávání průtokového množství, sledování tlaků).

Z velína ve Vohburgu je nepřetržitě, dvacet čtyři hodin denně sledován provoz ropovodu, což umožňuje okamžité podchycení a zpracování veškerých hlášení o poruchách, zachycených řídícím systémem.

Bezpečnost na trase:

Na dotčených pozemcích, kterými prochází vedení ropovodu a jeho ochranné pásmo, vázne věcné břemeno, které je vyznačeno v katastru nemovistostí. V tomto ochranném pásmu platí přesně stanovená pravidla, jejichž dodržování je pravidelně sledováno při přeletech trasy vrtulníkem.

Povolovací výměry:

Na stavbu ropovodu IKL a jeho provozovování byla vydána stavební a provozní povolení vodohospodářských a živnostenských úřadů. V povolovacích výměrech jsou kromě popsaných bezpečnostních systémů stanoveny rozsáhlé pravidelné kontroly a četné zkoušky prováděné TÜV, zajišťující udržování stálého bezporuchového stavu a sloužící ke kontrole dodržování bezpečnosti.

Závěr:

Rozsáhlá bezpečnostní opatření jsou na úrovni odpovídající současnému stavu techniky a je tedy možno, se zvážením toho, co je zatím v této oblasti známo konstatovat, že zaručují bezpečné provozování ropovodu.