Historie společnosti

Až do roku 1989 pokrývalo tehdejší Československo veškerou potřebu ropy ze Sovětského svazu ropovodem Družba. V zájmu dosažení nezávislosti v zásobování ropou a přiblížení se ve vývoji západní Evropě, potřebovalo české hospodářství získat napojení na ropovodní systémy západní Evropy.

Mezi uvažovanými možnostmi se napojení na Deutsche Transalpine Oelleitung (TAL) ukázalo jako nejvýhodnější alternativa. Koncem roku 1992 byla pověřena firma ILF - poradenská inženýrská firma v Mnichově vypracováním celkového projektu dálkovodu pro společnost MERO.

Zásadní milníky v historii společnosti MERO Germany GmbH.

Duben 1991

Založení firmy pod názvem Chemopetrol Pipeline GmbH v Mnichově

1993

Podání žádostí o udělení povolení ke stavbě a provozování dálkovodu a tankoviště MERO ve Vohburgu a.d.Donau

Konec roku 1994

Udělení Povolení na základě Zákona o vodním hospodářství (WHG) a udělení Povolení na základě Živnostenského práva (podle VbF) na zřízení a provoz dálkovodu MERO a zahájení stavby

1994 to 1995

Udělení částečného povolení pro Zřízení a provozování tankoviště MERO ve Vohburgu na základě Spolkového zákona o ochraně proti imisím

Březen 1996

Po skončení tříměsíčního zkušebního provozu, slavnostní zahájení trvalého provozu

Prosinec 1996

Přeložení sídla firmy do Vohburgu a.d. Donau, přejmenování firmy na MERO Pipeline GmbH

Únor 2001

10 milionů m3 přepravené ropy bez nehod a beze škod

Červen 2006

25,5 milionů m3 přepravené ropy bez nehod a beze škod

2009

Přejmenování firmy na MERO Germany AG

2018

Přejmenování firmy na MERO Germany GmbH